De Open Leider – “Leiderschap zonder grenzen”

Generation Y en Z, multiculturaliteit, gender differences, taalgevoeligheid, non-discriminatie, diversity management… een kleine greep uit de dagelijkse uitdagingen die de leidinggevende voorgeschoteld krijgt. Hoe ga je om met de mozaïek van verschillen, met de uniciteit van iedere medewerker?
Doelgroep
Professionals die streven naar een duurzame organisatie waarin een gezonde kennisoverdracht en delen van ervaring de norm zijn, waar de savoir-faire en de savoir-être bijdragen tot ieders succes.

Doelstelling

Vroeger stonden “titels”, verworven op basis van anciënniteit, plaats en erkenning centraal in de onderneming.
Vandaag telt echter de “meritocracy” : je vaardigheid om al je talenten en capaciteiten correct en op het juiste moment te gebruiken, al wat je in je mars hebt om projecten naar een succesvol resultaat te leiden, los van eventuele vorige verwezenlijkingen. Verdiensten worden hier en nu gewaardeerd.

In dit nieuwe paradigma komt het erop aan om :

  • Creatief samen te werken ondanks de verschillen, en het voordeel te halen uit gender, leeftijd,
    achtergrond, politieke overtuiging, taal, milieu e.a.
  • De juiste plaats toe te kennen aan ieder individu en de verschillen benutten voor de meest efficiënte synergie en optimaal resultaat.
  • Vooroordelen, angsten , frustraties te overwinnen en intolerantie en uitsluiting te voorkomen.

Tijdens de tweedaagse gaan we aan de slag met het archetype van de Mentor. We gebruiken eigen kennis en ervaringsleren en delen de vrucht van eigen professionele kennis, we leren uit successen en vergissingen.
Hoe ervaring omzetten in wijsheid-onafhankelijk van leeftijd, cultuur, man/vrouw…zodat diegene die iets heeft meegemaakt de lessen eruit kan delen met diegenen die nog door specifieke processen door moeten.
Hoe de verschillen overstijgen om de rijkdom van samenwerking te laten floreren?

Programma
Via praktische concepten gebaseerd op het werk van Daniël Ofman, Will Schutz, Meredith Belbin, Don Miguel Ruiz, Tuckman :

  • Creëren we een dynamiek van openheid en tolerantie die samenwerking bevordert.
  • Groeien onderlinge relaties, door afhankelijkheid en rebelsheid in te ruilen voor gezonde autonomie ten
    voordele van het collectieve.
  • Wordt “gelijk halen” ingeruild voor “openheid” t.o.v. van wat de andere te brengen heeft

Verrassende «rites of passage » laten de deelnemers proeven van de kracht van rituelen en begeleiden en ondersteunen hen om verschillende professionele stadia te doorlopen. We vieren diversiteit om solidariteitsbanden te smeden, die essentieel zijn voor een samenwerking op hoog niveau.

Aantal dagen
2 dagen, liefst te beleven in bestaande teams of bij aanvang van een project.

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie http://www.baogroup.be)