De Verantwoordelijke Leider – « Het Vuur aanwakkeren »

«Enthousiasme ligt aan de basis van iedere vooruitgang» – Henry Ford

Doelgroep
Iedere professional die (terug) in contact wil komen met haar/zijn diepste motivatie en de kunst om anderen te enthousiasmeren.

Doelstelling
Wat doe je wanneer een gevoel van ontgoocheling, verlies van zingeving of vertrouwen en machteloosheid gaat primeren? Wanneer mensen slechts nog slechts lijfelijk aanwezig zijn op het werk en zich verliezen in «ik wil niet meer, ik durf niet meer, ik geloof er niet meer in» statements? Hoe absenteïsme tegengaan en een nieuwe drive creëren? Hoe verloren enthousiasme terug vuur geven en de passie bij medewerkers aanwakkeren? Kortom : hoe ga je werken aan werkgoesting?

Deelnemers gaan :

  • zich verbinden met hun persoonlijke professionele motivatie en bronnen van inspiratie
  • het vertrouwen ontwikkelen dat nodig is om objectieven te bereiken
  • identificeren welke strategieën ze gebruiken om hun innerlijk vuur te blussen en hoe ze deze apocalyptische ruiters kunnen uitschakelen.

Ze krijgen een helder beeld op de symptomen van “burn-out” en “bore-out” en zijn in staat op de signalen te anticiperen.
Iedere participant hanteert passende technieken om het vuur bij zichzelf en bij de anderen levendig te houden en zo ruimte te creëren voor innovatie en creativiteit in het dagelijks leven.

Programma
In dit parcours (her)ontdekken we de concepten van Herzberg, Maslow, Mintzberg om ze in concreto te gebruiken op het terrein.

We staan stil bij :

• wat verbindt mij met mijn diepe motivatie en wat kan mijn enthousiasme om zeep helpen
• wat is zinvol voor mij en wat geeft betekenis aan mijn werk?
• wat boost er mijn zelfvertrouwen en dat van anderen?

Tijdens dit traject gebruiken we ook creatieve en symbolische technieken, naast energiegevende ademhalingsoefeningen en andere verrassende activiteiten.

Aantal dagen
2 dagen

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie www.baogroup.be)