De Coöperatieve Leider

« De Kracht van verbinding » – De Coöperatieve Leider

De tijd van Top-down management is voorbij. Samenwerking op alle niveaus, is de snelweg naar succes, weg van de silo-mentaliteit, weg van het hiërarchisch denken. Hoe kan je dit verwezenlijken op alle niveaus van de organisatie?

Doelgroep
Professionals die resoluut kiezen voor participatief, inspirerend leiderschap, die een coach willen zijn in plaats van een ‘baas’.

Doelstelling
Ook al weten we vandaag dat paternalisme, overbescherming van medewerkers, autoritarisme, regelgeving zonder overleg, ‘waarom- daarom’, “IK ben de baas”-cultuur etc., vandaag niet meer werkt; toch vallen nog veel teams en hun hiërarchie op deze comfortabele managementstijl terug.
De gevolgen laten zich makkelijk voorspellen: gebrek aan initiatief, weinig durf, “innovatie” die van bovenaf wordt gestuurd, kortom : een klimaat van controle en immobilisme.
Deze workshop geeft je de tools om een nieuwe wind te doen blazen. Managers en/of medewerkers werken aan een nieuwe attitude waarbij ze hun individuele competenties en vakkennis optimaal kunnen inzetten, rekening houdend met externe factoren als financiële objectieven en hiërarchische positie.
We zetten in op dé sleutelfactor voor performance en teamsucces, namelijk : VERBINDING, de kwaliteit van onderlinge relaties en we werken aan het ontwikkelen van :
• Sterke banden die stand houden, ook als obstakels “buiten onze controle” de kop opsteken
• Enthousiasme om samen te werken aan ambitieuze gemeenschappelijke doelen
• Een klimaat waar onenigheid getransformeerd wordt in hulpbronnen en verschillen in complementariteit: “we agree to disagree “

Programma
We inspireren ons op de modellen van o.a. Will Schutz en Patrick Lencioni. De deelnemers gaan aan de slag met tools om de groepsdynamica te versterken zodat elk teamlid een bijdrage levert voor het slagen van de projecten.
Deelnemers maken een diagnose van de actuele toestand van hun team(s). Met deze barometer detecteren ze de noden en cruciale pijnpunten. Van daaruit ontwikkelen ze interventies om de teamperformance te optimaliseren. De hoofdthema’s die aan bod komen:

  • De positie van de manager: een sleutelrol maar niet de enige.
  • Ruimte creëren voor participatief leiderschap
  •  De medewerkers uitnodigen om als verantwoordelijke volwassenen te handelen en initiatief te nemen
  • Die verantwoordelijkheden delegeren die kunnen gedelegeerd worden en een follow up verzekeren
  • Processen van collaboratieve decision making
  • Processen van collectieve intelligentie

Aantal dagen
2 dagen

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie www.baogroup.be)