De Authentieke Leider – “Durven zeggen”

Niets is oorverdovender dan de stilte…

Doelgroep
Leidinggevenden die bewust kiezen voor een cultuur van openheid en eerlijke feedback en dit willen overbrengen naar hun teams en organisatie. De fundamenten van assertiviteit hebben voor deze deelnemers aan deze sessie geen geheimen.

Doelstelling
Hoeveel projecten falen niet door een gebrekkige communicatie? Hoe vaak verdwijnen doelstellingen in de mist doordat er een mankement in de samenwerking ? Hoe dikwijls voelen we de hete adem van de concurrentie door als bedrijf niet op één lijn te zitten? Hoeveel politiek correcte, nietszeggende, vervelende meetings worden er bijgewoond waar niemand de vinger durft leggen op zere plekken … en als het al gedaan wordt dan gebeurt het op een destructieve manier. Hoeveel mensen lopen gedemotiveerd rond door de roddels, veronderstellingen en publieke geheimen?

In deze moedige tweedaagse ontsluieren we de mechanismen die een open communicatie blokkeren en onderzoeken we wat de gevolgen van een gebrek aan authentieke dialoog zijn.
We gaan na welke concrete hulpbronnen nodig zijn om een gezonde feedback en feed forward organisatiecultuur te installeren.

Hoe creëer je een klimaat dat uitwisseling, constructieve conflicten en creatief debatteren bevordert? Hoe zorg je ervoor dat feedback een reflex en een bron van vooruitgang en verbetering wordt in je organisatie? Dat er op ieder niveau ruimte is om vrijuit te spreken, en dat eerlijkheid wordt gewaardeerd i.p.v. gesanctioneerd?

Hoe moedig je mensen aan om enerzijds problemen aan te kaarten met de desbetreffende personen en anderzijds feedback niet als persoonlijke veroordeling te nemen?

Het antwoord op deze vragen ligt in het bouwen aan een cultuur waarin coöperatie en co-creatie de norm zijn in plaats van competitie en silomentaliteit.

Programma
Om de deelnemers te ondersteunen bij dit proces gebruiken we de ideeën van M. Rosenberg, B. Hellinger, Brene Brown, E. Berne, S. Karpman, M. Ruiz, W. Shutz, F.Perls en Willem Reich.

Zo verkennen we:

  • De voordelen om de dingen recht voor de raap te zeggen en de nadelen om te zwijgen.
  • De 5 grote angsten die ons tegenhouden om echt te zijn.
  • De kracht van kwetsbaarheid.
  • Transparant zijn of selectief authentiek: moet alles wel gezegd worden?
  • Welwillend luisteren en liefdevol confronteren.
  • De link tussen authenticiteit, zelfvertrouwen en kwetsbaarheid.

Naast de theoretische concepten en wetenschappelijke onderbouw werken we met typische, concrete situaties uit de professionele realiteit van de deelnemers, doorspekt met praktische integratieoefeningen (o.a. systemische opstellingen en body mind oefeningen).

Aantal dagen
2 dagen

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie http://www.baogroup.be)