TIME MANAGEMENT : HAAST JE LANGZAAM

“Jullie hebben horloges, wij hebben tijd…” zegt men in Afrika. Een gezegde dat misschien net iets teveel waarheid bevat.
De meest gehoorde uitspraak in Westerse bedrijven is namelijk :”ik heb geen tijd”.

Een dag heeft 24 uur, van elk 60 minuten en die op hun beurt bestaan uit ieder 60 seconden…
Hoe frustrerend dat ook is en hoe hard je ook je best doet, hieraan verandert niks.
Hoe verander je jouw kijk op dat ongrijpbare begrip dat we “tijd” noemen…

Doelgroep
Iedereen die op bewuste en efficiënte wijze wilt werken. En hierbij zowel zijn of haar tijd evenals de doelstelling die hij of zij wilt bereiken in focus houdt.

Doelstelling
“Her”ontdek de basis van je keuzes en de invloed hiervan op je manier van omgaan met tijd. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust prioriteiten te stellen en tijdrovers te weren.
Je werkt met krachtige zelfmanagement technieken zodat je jouw tijd efficiënter besteedt en een grotere effectiviteit bereikt.

Inhoud

  • De kracht van NU : 10 tips om elke dag je leven te organiseren
  •  Van dringend naar belangrijk : plannen van je prioriteiten én je doelstellingen in het oog houden
  •  De symptomen en gevolgen van een ontoereikend timemanagement
  •  Verantwoordelijkheid nemen over ons tijdsgebruik
  •  De positieve intentie van onze tijdrovers
  •  Organisatie van leuke dingen, zonder dat de “noodzakelijke” dingen daar hinder van ondervinden
  •  De wijsheid van de wetten van de tijd

Aantal dagen
2 dagen. Bij voorkeur is er tussen de 2 dagen een minimumperiode van 2 tot 4 weken zodat de deelnemers kunnen oefenen met het aangereikte materiaal.