De Veerkrachtige Leider – “Stevig staan en overeind blijven”

Overleven in een maatschappij waar veranderingen elkaar opvolgen met de snelheid van het licht, vereist flexibiliteit en de nodige durf om consistent risico’s te nemen en om, vroeg of laat, te durven falen en ook weer op te staan in alle grootsheid en authenticiteit.

Doelgroep
Professionals die op zoek zijn naar concrete handvatten om het hoofd te bieden aan een wereld van snelle veranderingen. Voor hen die voor zichzelf en hun team willen leren omgaan met mogelijke “trauma’s” naar aanleiding van verhuizingen, fusies en overnames, ontslagen, opgeven van projecten en de hype van het “nieuwe werken”….

Doelstelling
Veerkracht of ook “resilience” genoemd, is onze vaardigheid om gepast om te gaan met de uitdagingen van het leven. Het is centeren in het midden van de stroom, en in zijn kracht blijven staan ondanks de omstandigheden (verandering, een verlies of een schok).
Het is een complex proces, dat alertheid vraagt van alle aspecten van ons systeem: hoofd, handen en hart. Denken, doen en voelen. Het gaat erom de situatie te analyseren, acties te overwegen en uit te voeren met de nodige aandacht voor emoties. Want de impact van emoties is cruciaal om “te blijven staan”. Emotionele intelligentie is een “key performance indicator”.
Deze tweedaagse nodigt uit om de eigen veerkrachtfactoren te onderzoeken, om op zijn pootjes terug te vallen en om te putten uit de aanwezige krachtbronnen om de toekomstige professionele uitdagingen het hoofd te bieden.

Programma
Eigen veerkracht aanboren en durven gebruiken doorloopt een aantal fasen :

  • Hoe omgaan met feiten en een realiteit die niet strookt met ons ideaal? Hoe emoties managen en
    toegang te krijgen tot een verhoogde actieradius?
  • Hoe uit het gevoel van machteloosheid stappen en verbinden met onze innerlijke kracht om een gepaste
    respons op situaties te kunnen kiezen?
  • Hoe realisme en hoop, aanvaarding en ambitie verzoenen? Hoe sereen blijven als de toekomst onzeker en onvoorspelbaar lijkt?

Met tools en concepten uit o.a. mindfulness, emotionele intelligentie, energetische psychologie, systemisch werk en brief therapy, bieden we leidinggevenden een vlot toegankelijke manier om zich te bevrijden van de emotionele lasten en frustraties, angsten en vermoeidheid als gevolg van zware druk.
Deelnemers kunnen daarna met meer energie en sereniteit en in ‘alignment’ hun uitdagingen aanpakken.
Door te werken met concrete oefeningen en cases uit de realiteit van de deelnemers wordt de aangereikte materie onmiddellijk praktisch toepasbaar. Er ontstaat een kruisbestuiving tussen professionals en “best practises” worden gedeeld. Iedere deelnemer vertrekt met de duidelijke sleutels om zijn /haar eigen veerkracht te kanaliseren in eigen voordeel en dat van de organisatie.

Aantal dagen
2 achtereenvolgende dagen, liefst residentieel.

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie http://www.baogroup.be)

%d bloggers liken dit: