ASSERTIVITEIT: EEN SPEL VAN DIPLOMATIE EN VASTBERADENHEID

bao-arista-logoWanneer je genoeg hebt van alles wat niet gezegd wordt; wanneer je denkt dat de dingen zeggen niet meer werkt; wanneer je gewoon niet gehoord wordt; wanneer je niet weet hoe de dingen aan te brengen; wanneer de “tiran uithangen” niet meer werkt … is assertiviteit de sleutel!

Doelgroep
Elke persoon die zich bewust wilt uitdrukken en zijn mening wilt verdedigen met respect voor die van anderen.

Doelstelling
Geef jezelf zoveel mogelijk kans dat je boodschap begrepen wordt, door te leren hoe je signalen van goed- en afkeuren kan herkennen. Door een assertief gedrag leer je conflicten te voorkomen en druk je jouw standpunt in de meest aanvaardbare manier voor jouw partner uit.

Inhoud

  •  Passief, agressief, manipulatief of assertief ? Wat is jouw profiel ?
  •  Wat heb ik nodig ? De basiscriteria voor een assertieve houding
  •  Iets vragen en neen zeggen met diplomatie en vastberadenheid
  •  Mijn grenzen kunnen stellen, rekening houdende met die van anderen
  •  Conflicten voorkomen en managen
  •  Weten hoe kritisch te zijn en hoe om te gaan met kritiek
  •  Link tussen assertiviteit en zelfvertrouwen

Aantal dagen
2 dagen. Bij voorkeur is er tussen de 2 dagen een minimumperiode van 2 tot 4 weken zodat de deelnemers kunnen oefenen met het aangereikte materiaal.

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk.