De Durvende Leider – « De Bedachtzame Speler »

“It is not the critic who counts, not the one who points out how the strong man stumbled or how the doer of deeds might have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred with sweat and dust and blood; who strives valiantly; who errs and comes up short time and time again; who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself a worthy cause; who if he wins knows the triumph of high achievement; and who, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory or defeat.” Theodore Roosevelt

Doelgroep
Professionals die durven keuzes maken, die de volledige verantwoordelijkheid voor hun beslissingen willen nemen en deze ook succesvol willen implementeren in de organisatie. Kortom, voor hen die “the power of choice” willen ervaren.

Doelstelling
In onze huidige veeleisende maatschappij regeert de druk van resultaten en falen is geen optie.
In deze context is beslissingen nemen een moedige stap.
Er zijn vaak zoveel mogelijke en onmogelijke consequenties te bedenken, dat keuzes maken soms onbewust oude angsten oproept. Angst om afgewezen of bekritiseerd te worden, in het vizier te komen, om conflicten te veroorzaken, om te mislukken… Hierdoor sturen we ongewild paradoxale boodschappen uit, waardoor twijfel en onzekerheid ontstaat bij medewerkers doorheen de organisatie.
Dit schept een klimaat waarin knopen niet worden doorgehakt, waar onduidelijkheid heerst, waar beslissingen niet gecommuniceerd worden, en tenslotte gekozen richtingen telkens worden herzien en in vraag gesteld.
Deze workshop helpt teams en leidinggevenden om te kiezen voor durf, om angsten te overwinnen en connectie te maken met de kracht van keuzes maken en creativiteit.
We durven “anders denken” en stimuleren het nemen van gezonde risico’s. We moedigen medewerkers die het pad van innoveren willen bewandelen aan, onafhankelijk van hun graad van verantwoordelijkheid.
Besmettelijk creatieve optimisten worden is de boodschap.

Programma
Via methodieken uit de energetische psychologie en via creatieve processen die de collectieve intelligentie aanwakkeren (open space, world cafe, Walt Disney strategie, speed coaching, storytelling en metaforen) leren de deelnemers de nodige energie te mobiliseren om te durven beslissen en innoveren.

Hoe ?

 • Door het aanwakkeren van de creativiteit, vertrouwen opbouwen, durf stimuleren bij teams en individu’s.
 • Door het aangaan van engagementen om eigen angsten en weerstanden te detecteren, en zo de beste
  versie van jezelf te worden.
 • Door krachtige en innoverende technieken praktisch toe te passen om gelatenheid en fatalisme te
  bestrijden.
 • Door positieve ankers te stellen en nieuwe opties te geven voor oude overtuigingen.
 • Door het veld van mogelijkheden verder te verruimen met creatieve keuzes.
 • Door je creatief vermogen te challengen om problemen op te lossen in een onbekende context.
 • Door out of the box te handelen en nieuwe creatieve strategieën te linken aan de professionele realiteit.
 • Door contact maken met de zin voor avontuur en verwondering, het speelse, aan de stroom van
  adrenaline en positieve stress te voelen die zo eigen is aan het creatief proces.

Aantal dagen
2 dagen

BAO Group
De methodologie van de BAO Group vindt zijn oorsprong in diverse kennisvelden. Onze aanpak focust zich op cases uit jouw dagelijkse praktijk. (zie http://www.baogroup.be)