PEER COACHING MET SPARRING PARTNERS

Doelgroep
Leidinggevenden van hetzelfde hiërarchisch niveau die in alle vrijheid en confidentialiteit willen uitwisselen over dagdagelijkse professionele problematieken
Peer coaching is een nieuwe vorm van managementontwikkeling die de voordelen van individuele coaching (gepersonaliseerde aandacht) combineert met de voordelen van een training (leren van elkaar, de kracht van de collectieve intelligentie).
De kern van succesvolle leiderschapsontwikkelingstrajecten is eenvoud en een pragmatische aanpak. Leiderschapsprogramma’s sterven soms in schoonheid.
Een manier om daar niet in te vervallen zijn de peer coachingsessies : in kleinschalige en scherpere sessies krijgen de theoretische concepten die deelnemers in andere trainingen al meegekregen hebben meer vorm en zorgen voor effectieve implementatie in de praktijk. In deze kleinschaligheid maken we de thema’s persoonlijk. Het allerbelangrijkst is dat de leidinggevenden het gevoel hebben dat ze de volgende dag echt iets kunnen met hetgeen ze gezien, gehoord en ervaren hebben. Door kleine groepen op basis van casuïstiek te laten sparren, ontstaat het gevoel dat het echt praktisch is en verhoogt het bewustzijn en de verantwoordelijkheid. Door interbedrijf te werken opent het een veld van mogelijkheden danzij de verschillende percepties.

AANPAK
Bij deze methodiek komen de 5 kenmerken van succesvolle trajecten aan bod .

  1. Er wordt alleen met cases gewerkt uit de dagelijkse realiteit en met duidelijke doelstelling, waardoor het leren altijd gerelateerd is aan de concrete situatie en direct nut heeft.
  2. De leidinggevenden werken intensief samen in een kleinschalige en discrete setting met maximaal 8 peers.
  3. Ze zijn onder professionele begeleiding van een facilitator coach en zijn elkaars challengers Vooraf worden de leidinggevenden geselecteerd en zo stellen we de groepen zo samen dat ze ook iets met elkaar kunnen. De deelnemers hebben ook hun SMART-doelstellingen gevalideerd met hun eigen leidinggevenden..
  4. Door de kleinschaligheid verdiepen managers zich werkelijk in elkaars situatie en is persoonlijke aandacht voor de veranderingskracht van de individuele manager mogelijk. .
  5. De werkwijze is kort, krachtig en resultaatgericht. Er wordt gewerkt in dagdelen.

In deze sessies is er geen sprake van theorie consumeren maar over hands on aanpak en concreet maken wat je zelf gaat doen.
De deelnemers gaan met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen als:
‘Wat ga je nu morgen doen?’, ‘Waar kunnen we je de volgende sessie op aanspreken?’, ‘Waar zie je tegen op?’, etcetera.

Zo zijn deze sessies het pompende hart om de implementatie van veranderingen te initiëren en te borgen. De objectieven zijn ‘ op maat gesneden’ en scherp omgezet in acties.
De “goed bedoelde druk” van de peers geeft de nodige drive om niet te vervallen in de gewoontes eenmaal terug in de dagelijkse werksituatie.

Aantal dagen
We werken in sessies van zo’n 3 uur, dit kan in de ochtend, de namiddag of ook op een avond, met tussentijd een minimumperiode van 3 tot 4 weken zodat de deelnemers de verkregen inzichten en tips
kunnen implementeren op het terrein